środa, 25 maja 2016

Stawianie plot z plastyku na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu poza wyjątkowymi przypadkami.

Stawianie ogrodzenie PVC na plot i bramkę sztachetowa nie zada zezwolenia na budowę ani informowania tego faktu do urzędu poza kilkoma wypadkami.

Sztachety z Winylu na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie przekraczające wysokości 2,2 m stawiane miedzy dwoma ościennymi działkami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń obok prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plot z PCV na plot i furtę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu powinno zawierać formę ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji oraz zaplanowany termin startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych oraz jeżeli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji ogrodzenia Winylowe na plot i bramę ogrodzeniowa potrzebne są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie płotu można rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie wcześniej protestu. Protest może powstać w sytuacji, gdy planowane sztachety Winylowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek jest nieadekwatne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji jak planowane ogrodzenie PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Brak przystąpienia do prac przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty wybudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz